شیوه های پرداخت:

مشتریان گرامی می توانند از طریق ثبت سفارش و وب سایت فروشگاه و نهایی کردن سفارش در بخش پرداخت به یکی از درگاه های اینترنتی پرداخت آنلاین فروشگاه هورشید شاپ متصل شده و پرداخت خود را انجام دهند، همچنین در صورت عدم تمایل یا عدم کارکرد پرداخت اینترنتی میتوانند از طریق شمار کارت ذیل مبلغ سفارش را پرداخت نموده و کد رهگیری آن را از طریق تماس با فروشگاه و یا ارسال از طریق واتس اپ فروشگاه تایید گرفته و مراحل ارسال سفارش را پیگیری نمایند.

شماره کارت بانک پارسیان به نام یاور معروفی

6221-0610-7776-9950