عنوان گارانتی :  گارانتی 12 ماهه بازرگانی هورشید

مدت زمان گارانتی:

 • این محصول از تاریخ خرید دارای 12 ماه ضمانت تعویض کالا می باشد.

توجه: زمان فعال سازی گارانتی از زمان فروش کالا می باشد و نیازی به فعال سازی نمی باشد. 

شرایط گارانتی کالا :  

قطعات ارسالي به خدمات بازرگانی هورشید مي بايست داراي شرايط زير باشد:

 • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
 • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
 • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
 • عدم وجود آثار دستکاری یا تعمیر توسط کارشناسان غیر مجاز
 • ارسال کارت گارانتی کالاهایی که برای آنها کارت صادر می شود.
 • قطعات مصرفی و باتری شامل گارانتی نمی باشند.

شرایط ابطال گارانتی:

قطعات ارسالی به بازرگانی هورشید با شرایط زیر شامل گارانتی نمی شوند.

 • هر گونه آسیب ظاهری، ضربه، و آثار دستکاری روی محصول و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
 • هر گونه آسیب ناشی از نوسانات برق، حرارت و گرد و غبار
 • عدم وجود کارت گارانتی و هولوگرام الصاقی روی محصول در هنگام ارایه به واحد خدمات بازرگانی هورشید
 • هرگونه آسیب و مخدوش کردن کارت گارانتی و هولوگرام
 • استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی
 • استفاده نادرست از محصول یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای محصول

موارد ضروری:

 • ارایه خدمات گارانتی فقط با ارایه کارت گارانتی، فاکتور دیجی کالا و وجود برچسب هولوگرام الصاق شده بر روی کالا امکان پذیر می باشد.
 • تشخیص موارد گارانتی توسط کارشناس خدمات بازرگانی هورشید خواهد بود.
 • مسئولیت و کلیه هزینه های مربوط به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می باشد.

این کارت گارانتی برای محصول …………………………………………………. در تاریخ ………………………………………………. صادر گردیده است.